Sveču diena

Cēsu Bērzaines pamatskolas attīstības centra 3.b klases skolēni ir rosīgi pavadījuši sveču nedēļu. Sveču nedēļas ietvaros skolēni iepazina ticējumus un laika pareģojumus. Minēja mīklas, mācījās dzejoļus, veidoja paši savas sveces un sveču grāmatu, beigās kopā veidoja izstādi par svecēm.

Skolotāja Līga