7.a klase apgūst inženierzinības

Stundās veic pētnieciskos un praktiskos darbus. Attēlos redzams kā top viens no būvju veidiem-ēkas.