5.-9.klašu skolēni izgatavo koka puzles un smilšu kastes

Skolotāja Sintija Mašlakova, sadarbībā ar skolotāju Zigmundu Vilni un 5.-9.klašu izglītojamiem Mājturības un tehnoloģijas stundās izgatavoja Montesori smilšu kastes un koka puzles.

Smilšu kastes un puzles veiksmīgi lieto mūsu skolas pirmsskolas izglītības grupiņu bērni.

Rotaļas ar smiltīm veicina: bērna pirkstu muskulatūras attīstīšanu, iztēli, lielāku interesi kādas konkrētas tēmas apgūšanā, jo taču zīmēt smiltīs ir interesanti un aizraujoši! Savukārt puzles likšana attīsta loģisko domāšanu un atmiņu.

Vienmēr prieks, ka paši izglītojamie labprāt iesaistās kāda produkta izgatavošanā. Ļoti svarīgi ir, lai paši izglītojamie redz sava darba augļus.