Latvijas valsts svētki pirmsskolā

Šodien, pirmsskolas grupu bērni svinēja svētkus – Latvijas dzimšanas dienu. Svētki iesākās ar himnas dziedāšanu. Svinīgi saposušies bērni dziedāja un deklamēja dzejoļus. Noskatoties animācijas filmiņas “Kur Dzīvo Latvija” un “Karoga stāsts”, viņi uzzināja, ka Latvija dzīvo katra paša sirdī.  Svētku noskaņā visi – gan lieli, gan mazi teica vēlējumus Latvijai un cienājās ar svētku cienastu.

Paldies mūzikas skolotājai, grupu skolotājām, skolotāju palīgiem un bērniem par svētku sajūtas radīšanu!

Lai mūsu Laimīgai zemei Saules mūžs!

Pii metodiķe Ieva Malkava