Tautasdziesmu nedēļa

Mūsu skolā Tautasdziesmu nedēļa norisinājās no 26. līdz 30. oktobrim un vēl ilgāk, jo tautasdziesmu ir daudz, un ir vajadzīgs laiks, lai tās norunātu un noklausītos.

Pateicoties Krišjānim Baronam, kuram 31. oktobrī atzīmējām 185. jubileju, mums šodien ir Dainu skapis, kur smelties tautas gudrību. Dainu skapī ir  268 tūkstoši 815 tautasdziesmu. Mēs varam apbrīnot to, ka senāk grūtā darbā varēja iet ar dziesmu, bet svētkus svinēt trīs dienas un trīs naktis ar dziesmām un dejām. Kā vēsta tautasdziesmas, jau 200 gadus un senāk, darbs bijis nozīmīga cilvēka dzīves daļa .

“Ai, darbiņi, ai darbiņi,

Bez darbiņa nevarēju,

Darbiņš man prieku deva,

Pilnas klētis labībiņas.”

/tautasdziesma/

Savukārt, par slinkumu tautasdziesmā teikts, ka tas ir netikums, kas traucē mums sasniegt dzīvē visu to, ko vēlamies.

“Slinkum, slinkum,

Laid mani vaļā,

Tevi kuls,

Man sāpēs”

/tautasdziesma/

Tautasdziesmas var atrast teju visiem dzīves gadījumiem.

Tautasdziesmas ir dzīvas arī šodien – mūsu pašu mūziķu, koru, folkloras kopu dziedātas un spēlētas, deju kolektīvos dejotas, skolās mūzikas stundās, svētku reizēs un ģimenēs dziedātas. Bet vislielākais prieks ir tad, kad tautasdziesmu runājam vai dziedam, izprotot vārdus un atceramies, ka tautasdziesma ir mūsu pagātne un nākotne – mūsu kultūras mantojums.

Tautasdziesmu nedēļā katrs skolēns no 1. līdz 6. klasei, skolotāju atbalstīts un mudināts, kaut uz brīdi domāja par tautasdziesmām – tās mācoties. Prieks bija par bērniem, kuriem ļoti grūti iemācīties tautasdziesmu, bet viņi tomēr to izdarīja un uzstājās auditorijas priekšā bibliotēkā.  2. b. klases skolēni pagatavoja Gada svētku tautasdziesmu grāmatas, 1. b klases skolēni izveidoja lielu plakātu ar Krišjāņa Barona biogrāfiju un tautasdziesmām no Dainu skapja. 2.,4., 6. c un 5.b klases skolēni mācījās tautasdziesmas visi kopā, 1. a un 2. a klases skolēni iemācījās katrs savu tautasdziesmu. Prieks bija par skolēniem, kas iemācījās trīs, četras, piecas, sešas, septiņas astoņas un pat deviņas tautasdziesmas. 3. klasē tie bija Melānija Sovere, Santa Zeidenberga, Keita Else, Ulvis Ulpe, Ramona Krupenko, Markus Dudāns, Viktorija Račko 4. klasē – Oļegs Lapiņš, Kerija Briška, Daniels Bogdanavičs un Alekss Barāns, 5. b klasē Vanesa Muceniece, Roberts Gurtskis, Rihards Lasmanis, Alise Sakša, Nauris Krūmiņš, Daniels Kuvaga, 6. klasē- Viktorija Leščika, Edgars Kalniņš, Ralfs Miklāvs, Aleksa Lapiņa, Kristiāna Haritonova un Maija Rita Paula.

Paldies visiem, kas piedalījās Tautasdziesmu nedēļā – meklēja skanīgākās tautasdziesmas, tās iemācījās, norunāja un ar interesi sekoja līdz tautasdziesmu stāstam bibliotēkā.

bibliotekāre