Miķeļdienas pasākums

Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus miežus audzināja.
Vakar, 28.septembrī 1.-4.klašu skolēni un skolotāji pulcējās skolas pagalmā, lai atzīmētu  Miķeļdienu. Pasākumu ievadīja skolotāja Jūlija Sildare – pastāstot par to, kas īsti ir Miķeļdiena un ko šajā dienā dara. Skolotājas Jūlijas aicināti, gan skolēni, gan skolotāji, devās uz lielo laukumu, lai kopā ar mūzikas skolotāju Māru Baginsku ietu dažādās jautrās rotaļās. Pēc aktīvās darbošanās visi devās veidot kopīgu mākslas darbu pie skolas karoga.Tur tapa krāsaini, tautiski raksti no āboliem, kastaņiem, zīlēm, sūnām un košiem ziediem. Paldies skolēniem un viņu vecākiem par sagādātajām rudens veltēm, lai kopā radītais mākslas darbs būtu īpaši košs un mūs visus iepriecinātu. Radošumam netraucēja pat lietus. Paldies skolotājiem un bērniem par lielo atsaucību un jauko kopā būšanu. Paldies arī fotogrāfei Elvīrai Popvičai.