Olimpiskā diena

Arī šogad, 18. septembrī, skolā notika ikgadējā Olimpiskā diena. To organizēja un vadīja sporta skolotāji Normunds Ganiņš un Arnita Motte. Tiesneša lomu uzņēmās 9. klases meitenes – Elvīra Popoviča, Sintija Zūzane un Margarita Jolkina. Diena sākās ar aizrautīgu iesildīšanos, kuru izpildīja sk. Arnita kopā ar dejotāju ansambli, kura sastāvā darbojās Sergejs Fomičovs, Daniels Rosagorskis, Aleksandra Popoviča, Deniss Sovers, Lāsma Zemīte, Edgars Didžus, Alekss Barāns un Terēza Zagorska. Lai tiktu ievēroti drošības noteikumi,  Olimpiskā diena noritēja divās daļās. 5. – 9. klašu skolēniem un 1. – 4. klašu skolēniem.  Visiem bija sagatavotas interesantas spēles, uzdevumi un aktivitātes, kurās bērni piedalījās ar aizrautību. Paldies organizētājiem, atbalstītājiem un dalībniekiem!