Mēs esam #SPORTIŅĀ.

Sports nav no visa pārējā izglītošanās procesa atrauts mācību priekšmets. Arī veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā svarīgi attīstīt tādas vispārīgās jeb caurviju prasmes kā pašvadīta mācīšanās, kritiskā domāšana, problēmrisināšana un sadarbība.

Šodien, 18. septembrī,  Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centra pirmsskolas grupu: „Bitītes”, „Mārītes”, „Sprīdīši”  bērni un pedagogi piedalījās olimpiskās dienas aktivitātēs:  Mēs esam  #SPORTIŅĀ.

Skolas pagalmā sporta skolotāja Inga Bogdanova , bērniem un pedagogiem, vadīja vingrošanu un iedvesmoja aktīvam, kopīgam izturības skrējienam.