Zinību diena

Šī gada 1. septembrī bija īpašs prieks atvērt skolas durvis. Pēc teju sešu mēnešu prombūtnes varējām visi atkal satikties klātienē. Šajā mācību gadā skolas gaitas sāka 8 pirmklasnieki un daudzi skolēni pievienojās arī citās klašu grupās. Sveicot skolas saimi, skolas direktors Z. Ozols vēlreiz atgādināja par COVID-19 ierobežojumiem un iepazīstināja ar pārmaiņām, kuras visiem būs jāievēro turpmākajā mācību gadā. 9.klases skolēni kā sveicienu jaunajā mācību gadā bija sagatavojuši muzikālo sveicienu “Mana dziesma”. Pārsteiguma priekšnesumu bija sagādājušas arī 9.klases meitenes, kas kopā ar skolotājām Sanitu Ceriņu, Inesi Aidi, Ievu Taubi, Guntu Salmiņu, Judīti Dreimani un Dainu Renci izpildīja interesantu un pārsteidzošu deju. Lai visiem šajā mācību gadā laime, veselība, izturība, spēks un prieks! Lai skolā visiem desmitnieks!