“Teātris mūzikā -2020”/jeb popiela/

4.martā  Gulbenes novada  Sveķu pamatskolā notika speciālās izglītības iestāžu konkurss  “Teātris mūzikā -2020”/jeb popiela/, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi.

Konkursa mērķi bija: sekmēt audzēkņu radošo ideju attīstību un pilnveidošanu, attīstīt un pilnveidot jauniešu ritma izjūtu un skatuves kultūru, veidot uz kopīgām interesēm balstītu speciālo skolu audzēkņu un pedagogu sadraudzību.

Pasākumā piedalījās Sveķu pamatskolas audzēkņi, speciālo skolu un speciālās izglītības klašu skolēni.

Konkursā bija brīvas izvēles priekšnesums. To varēja veidot gan kā Popielas variantu – precīzi izpildot konkrēto dziesmu vai kā improvizāciju par šo dziesmu savā aranžējumā.

Priekšnesumus vērtēja neatkarīga žūrija. Galvenie vērtēšanas kritēriji: priekšnesuma koptēls- kompozīcija, priekšnesuma atbilstība konkrētajai dziesmai, radošums, vizuālais koptēls, kustības, iejušanās tēlā, ar kādu attieksmi un atdevi tiek izpildīts priekšnesums.

Festivālā piedalījās Smiltenes. Valmieras Rēzeknes, Rudzātu, Limbažu, Sveķu un Cēsu skolas  audzēkņi. Visām skolām bija ļoti interesanti priekšnesumi. Žūrijai nebija viegli. Visi dalībnieki bija cītīgi gatavojušies un  saņēma balvas par piedalīšanos. Bet tomēr tika atzīmētas pirmās 4 vietas, kā visveiksmīgāk izveidojušās savu muzikāli-teatrālo versiju

No mūsu skolas konkursā piedalījās 2 priekšnesumi: Musiqq “Biļete tikai uz priekšu” kurā dalībnieces: mūsu skolas skolnieces Arita Mieze, Hedviga Mieze, Laine Liepiņa un Laine  Alksnīte ar pašu  meiteņu izveidoto dejas versiju, un Raimonda Paula dziesma Daigas Petkevičas un Normunda  Jakušonoka izpildījumā “Lauku gurķis Rīgas tirgū”.Dalībnieces – 8.a kl, skolnieces:  Hedviga Mieze, Aleksandra Ovčiņņikova, Samanta Oša, Elvīra Popoviča, Margarita  Jolkina  ar mūsu izveidoto teatrālo versiju. Šim priekšnesumam rekvizītus un papildmēģinājumu laikus palīdzēja sarūpēt arī  mūsu skolas kolēģi. Paldies viņiem par to!  Lielu žūrijas atzinību ieguva mūsu skolas meiteņu izveidotā deja dziesmai “’Biļete tikai uz priekšu”’.

Festivāls  bija ļoti labi organizēts. Bija padomāts, lai visi festivāla dalībnieki un viesi justos labi. Valdīja sirsnības un pozitīvu emociju pilna gaisotne. Publika atbalstīja visus dalībniekus. Milzīgas ovācijas izraisīja festivāla viesis un žūrijas loceklis- mūziķis Ralfs Rubenis no grupas Tranzīts, veltot festivāla dalībniekiem savas dziesmas. Pasākuma noslēgumā bija diskotēka.

Mūsu ieguvums bija jauna pieredze, sirdi plosošas  pozitīvas emocijas un  jauni draugi, no kuriem  bija grūti šķirties.

Liels paldies visiem mūsu atbalstītājiem!