Integratīvās mākslas festivāls “ Nāc līdzās!” 2020. Siguldā

Integratīvās mākslas festivāls “ Nāc līdzās!” 2020. Siguldā

Šogad festivāla tēma – “Lelles”. Mūsu moto bija: “Sirds man bēdas jūt, sirds var jautra būt- ne jau nedzīva lelle…”.  Šie vārdi atspoguļoja mūsu izvēlētajā skaņdarbā atklāto plašo  un mainīgo emociju spektru- no klusām skumjām līdz lielam saviļņojumam.

Un tā 5.martā mūsu skolas 8.a klases skolnieces- metalofonu ansambļa dalībnieces:  Hedviga Mieze, Aleksandra Ovčiņņikova, Samanta Oša, Elvīra Popoviča, Margarita  Jolkina un Agnese Lauva ar skolotājām Daigu Ducenu un Māru Baginsku devās uz Siguldas Kultūras centru, lai piedalītos reģionālajā integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās!”

Šinī festivālā  piedalās bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie ar īpašām vajadzībām (cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni-bāreņi) ar dziesmām, dejām, dzejoļiem, teatrāliem uzvedumiem u.c. skatuves mākslas žanru priekšnesumiem.

Mēs festivālā piedalījāmies ar Alfrēda Šnitkes  skaņdarbu “Valsis”.

Festivāla laikā baudījām skaistos, interesantos, radošos un krāšņos citu dalībnieku priekšnesumus, priecājāmies, arī uztraucāmies.

Liels paldies mūsu skolas labajam un atsaucīgajam “gariņam” Daigai Ducenai  par pareizo tērpu ieraudzīšanu, sagādāšanu, meiteņu skatuviskā tēla pareizu izveidi un māsiņai – Mārītei Tirnei   par tērpu uzlabošanu un, ja nepieciešams- pārveidošanu un sašūšanu, jo kā jau katrā pasākumā, tiek vērtēts ne tikai saturiskais, muzikālais sniegums, bet arī grupas vai ansambļa vizuālais tēls.

Te nu ir sadarbības rezultāts- mūsu meiteņu priekšnesums ir izvirzīts  festivāla noslēguma Lielkoncertam Rīgā 15.aprīlī VEF Kultūras pilī.

Ir gandarījums par mūsu   Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centra skolēnu panākumiem!