Ciemošanās Cēsu pansionātā

Sadarbības  stunda- pasākums Cēsu Bērzaines pamatskolā  un Cēsu pansionātā.

Ar domu –  motivēt skolēnus, likt viņiem sajusties vajadzīgiem, saprast, kāpēc viņi dara to, ko dara, kāpēc mācās, ko viņi tālāk ar to darīs, ko ir iemācījušies; mācīties sadarboties un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes dažādās dzīves situācijās arī ārpus skolas; veidot atbildības un līdzatbildības sajūtu, kura viņiem būs vajadzīga visu turpmāko dzīvi; mācīties atbalstīt vienam otru; prasme sevi prezentēt; popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.

Vairāku  mūsu skolas skolotāju: Ivetas kallītes(4.akl.),  Ineses  Kraukles (2.a kl.), un mūzikas sk. Māras Baginskas veiksmīgas sadarbības rezultātā tapa stundu gara koncerta programma, ar kuru viesojāmies Cēsu pilsētas pansionātā Cīrulīšos. Programmai jau sākumā devām nosaukumu- “’Nes prieku!”

Ko tas nozīmē- nest prieku? Kurp mēs dosimies? Ko mēs tur darīsim? Kam tas vajadzīgs? Kāpēc ? Kas ir tie cilvēki, kurus apciemosim”? Kāda ir viņu sāpe? Cik dažādi var būt cilvēku likteņi? Kādas ir dzīves vērtības? Vai cilvēks no dzīves var tikai bezgalīgi ņemt un prasīt? Ko, mēs,  kā skolēni, vērtīgu varam dot sabiedrībai?

Tādi ir jautājumi , uz kuriem gan pirms pasākuma, gan pēc tam, skolotājas rosināja bērnus meklēt atbildes. Gatavojoties un sadarbojoties tika veikti uzdevumi gan individuāli, gan grupiņās, gan arī visiem kopīgi.

Pirms koncerta pansionāta kultūras pasākumu organizatore Astrīda Kamša mums nedaudz pastāstīja par pansionāta iedzīvotāju ikdienu un to, kā viņi  pavada savu brīvo laiku.

Tad sākās koncerts. Koncerta dalībnieki bija:  4.a kl. skolēni: Alise Eltermane, Samanta Eltermane, Sergejs Fomičovs, Juris Logins, Deniss  Sovers, Ēvalds Šņoriņš, Daniels Jānis Tuze, Ralfs Uldriķis, Terēza Zagorska, Lāsma Zemīte; 4.b kl. Vanesa Muceniece; 3.a kl. Alekss Barāns; 2.a kl. Monta Ozoliņa, Ulvis Ulpe.

4.a klases skolēni ar skolotāju  Ivetu Kallīti bija sagatavojuši brīnišķīgu apsveikumu (kurš pansionāta iedzīvotājiem tika  pasniegts  pasākuma sākumā) , dzejoļus un tautas dziesmas.  Šīs klases audzinātāja  Sarmīte Kalvīte parūpējās, lai visi viņas audzēkņi būtu saģērbušies svētku tērpos un izskatītos glīti. Par savu skolēnu tērpiem  bija parūpējušās arī citu pasākuma dalībnieku skolotājas un audzinātājas.

Mūzikas skolotājas Māras Baginskas vadībā tika gatavotas dziesmas un instrumentālie skaņdarbi, vingrinātas balsis……salikta kopā programma. Starp dziesmām bija  pansionāta iedzīvotājiem pazīstamas dziesmas- “Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros”, “Trīs vīri”, “Puiši, puiši, kas tie puiši”, “Pie Dieviņa gari galdi”, kā arī jaunākas dziesmas- “Iedomājies kā tas būtu”, “Pieklauvē”, “Es izjāju prūšu zemi”,” Apkal manu kumeliņu” (kurā skolēniem bija arī jāspēlē instrumenti).

Instrumentālos skaņdarbus spēlēja 4.a klases metalofonu ansamblis- Lāsma Zemīte, Juris   Logins  , Deniss  Sovers, Terēza   Zagorska (“Neprātīgs vēlējums”). Dziesmu “Veltījums”  uz metalofona spēlēja 4.b klases skolniece Vanesa  Muceniece.

2.a klases skolnieks Ulvis Ulpe  ar savu skolotāju Inesi Kraukli bija sagatavojuši  dzejoli. 2.a klases skolniece Monta Ozoliņa un 3.a klases skolnieks Alekss Barāns duetā dziedāja dziesmas “Dzied circenītis aizkrāsnē” un “’Smilšu rausis”.

Daudzās dziesmās   mūsu skolēnu balsīm pievienojās  balsis no pilnās klausītāju zāles, kas kuplināja skanējumu.

Noslēgumā arī kopīgi tika dziedāta latviešu tautas dziesma “Kur tu teci, gailīti, mans?”, teikti abpusēji  pateicības vārdi un laba vēlējumi .Skolotāja Daiga Ducena bija palīdzējusi no skolas sarūpēt saldo dāvaniņu pansionāta iedzīvotājiem un pēc tam arī koncerta dalībniekiem.

Liels atbalsts šinī pasākumā mums bija skolas sociālais pedagogs Gunta Ozoliņa, gan “turot īkšķi” par izdošanos, gan klausoties, vērtējot un visādos  veidos palīdzot -arī mierīgi nokļūt atpakaļ uz skolu, jo atpakaļ ceļu uz skolu autobusa aizņemtības dēļ mērojām kājām. Paldies visiem kolēģiem, kuri palīdzēja pasākuma sagatavošanā un norisē!