Reading with Ease and Fun

25.02.2020. Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā norisinājās starptautiskā diskusija “Atbalsts skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām”.  Diskusijā piedalījās pedagogi no Turcijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Grieķijas, Lietuvas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas. Viesi un  Cēsu novada skolu pedagogi iesaistījās diskusijā un dalījās pieredzē ar savu skolu labajiem piemēriem “Stratēģijas un praktiskās darbības atbalstot skolēnus ar rakstīšanas un lasīšanas grūtībām” un “Speciālistu loma (atbalsta personāls) kā var palīdzēt skolotājiem”.

Paldies Cēsu 1.pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Spāres pamatskolas, Cēsu Jaunās pamatskolas un Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pedagogiem par dalīšanos pieredzē ar praksē pārbaudītām labā piemēra metodēm!