Skolēnu skatuves runas konkurss

19. februārī Cēsu Bērnu un Jauniešu centrā notika “Skolēnu skatuves runas konkurss”  1. kārta. Dalībniekiem bija jāiemācās no galvas un izteiksmīgi jānorunā viens dzejolis un viens prozas darba fragments. Pavisam konkursā bija pieteikti 66 dalībnieki, kas bija sadalīti vecuma grupās –  1. – 3. klase, 4. – 6. klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase. Mūsu skolu pārstāvēja pieci skolēni –  2. klases skolnieks Ulvis Ulpe ar I. Ziedoņa “Baltā pasaka” un  J. Osmaņa dzejoli “Jautājums”, ieguva 2. pakāpes diplomu. 4. klases skolniece Terēza Zagorska  ar I. Ziedoņa “Pelēkā pasaka” un P. Brūvera dzejoli “Kur?” ieguva pateicību. Savukārt, 1. pakāpes diplomus ieguva trīs mūsu skolas skolnieces –  Aleksandra Solvita Popoviča (5. klase) ar I. Ziedoņa “Dzeltenā pasaka” un M. Cielēnas dzejoli “Pie mums”, Hedviga Mieze (8. klase) ar P. Kesela “Tu esi brīnums” un F. Bārdas dzejoli “Rasas princesīte” un Arita Mieze (9. klase) ar Aspazijas “Zila debess zelta mākoņos” un G. Rača dzejoli “Es dievinu tavas acis”.  Konkursa rīkotāji teica paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus skatuves runas konkursam. Arī mūsu skolas skolotājas I. Kraukle, I. Kallīte, S. Sietiņa un I. Dvinska saņēma pateicības un saldo sveicienu.