“Gudrs, vēl gudrāks” 1. – 4. klašu skolēniem

Šī gada 23. janvārī mūsu skolas Lielajā zālē jau otro gadu notika konkurss “Gudrs, vēl gudrāks” 1. – 4. klašu skolēniem. Divas nedēļas iepriekš tika gatavoti plakāti, filmēti uzmundrinoši klašu video fragmeni dalībnieku atbalstam. Pasākumu vadīja 9. klases skolnieces Laine Liepiņa un Laine Alksnīte. Meitenes pasākumu vadīja pirmo reizi, tāpēc vēlreiz sirsnīgs paldies par to. Paldies arī puišiem Adrianam Atim Ļvovam un Jānim Ozoliņam, kā arī 5. klases skolēniem Aleksandrai Solvitai Popovičai un Reinim Silavam.

Pirmās klases skolēni drosmīgi piedalījās spēlē pirmo gadu, paldies visai 1. klasei par skaisto plakātu gatavošanu un pacietību, filmējot klases iepazīšanās video . Visus patīkami pārsteidza 2. klases dalībnieki, kas konkursam bija sagatavojuši īpašus tērpus – gudrinieku cepures unčaukstošos pušķus. Trešās klases skolēni pārsteidza ar ļoti interesantiem, izteiksmīgiem, skaistiem un košiem plakātiem. Ceturtā klase iepriecināja ar to, ka ikviens klasesbiedrs pateica kaut ko labu par klases izvirzītajiem konkursa dalībniekiem un visi novēlēja veiksmi saviem gudriniekiem. Ar pārsteidzošu degsmi iesaistījās ikviens skolēns un skolotājs – par to lielumliels paldies.

Konkursā no katras klases tika aicināti četri skolēni. 1. klasi pārstāvēja Juliana Popoviča, Patrīcija Anete Dreimane, Edgars Didžus un Gustavs Lūsis. 2. klasi – Santa Zeidenberga, Melānija Sovere, Ramona Krupenko un Ulvis Ulpe. No 3. klases piedalījās Mārtiņš Grīnvalds, Oļegs Lapiņš, Daniels Bogdanavičs un Aleksis Barāns. No 4. klases – Lāsma Zemīte, Juris Jurijs Logins, Marsels Vaško un Ēvalds Šņoriņš. Spraigā cīņā 4. vietu izcīnīja Marsels Vaško. Ar trešās vietas iegūšanu sveicam Melāniju Soveri, otrās vietas ieguvēja ir Lāsma Zemīte un ar 1. vietas iegūšanu sveicam 2. klases skolnieci Santu Zeidenbergu.

Uzvarētājus iepriecināja saldās balvas un atzinības raksts par uzņēmību piedalīties konkursā. Šogad balvu saņēma ne tikai dalībnieki un uzvarētāji, bet visi atbalstītāji -klasesbiedri un skolotājas. Kopā visiem bija iespēja skatīties sirsnīgo animācijas filmiņu “Ledus sirds ll”.