Mūsu skolas skolēnu radošie darbi par bērnību ir atrodami Valsts Valodas aģentūras izdotajā grāmatiņā “Mans bērnības stāsts”

Lepojamies, ka arī mūsu skolas skolēnu radošie darbi par bērnību ir atrodami Valsts Valodas aģentūras izdotajā grāmatiņā “Mans bērnības stāsts”. Šo krājumu saņēma meitenes, kuras 2018./2019. m.g. piedalījās konkursā: Solvita Aleksandra Popoviča, Adriāna Belova, Hedviga Mieze, Arita Mieze, Viktorija Oša.