Cēsu apslēpto dārgumu meklēšanas ekspedīcija nr. 2.

6. janvārī čaklākie skolas bibliotēkas grāmatu lasītāji devās “Cēsu apslēpto dārgumu meklēšanas ekspedīcijā nr. 2.”, jo neilgi pirms Jaunā gada skolas bibliotēkā tika saņemta slepena vēstule ar norādēm, kur dārgumus meklēt. Vēstulē bija teikts, ka dārgumu meklētājiem jāprot nokļūt dažādās Cēsu vietās pa īsāko ceļu, un sešās pieturas vietās viņus gaidīs dažādi pārbaudījumi.