Uzvelciet baltu kreklu

“Uzvelciet baltu kreklu.
Un rakstiet no rītiem.
Rakstiet jaunībā,”

savulaik mudināja dzejnieks I.Ziedonis.

Esam lepnas, ka mums ir skolēni, kas raksta, kam ir svarīgi savas domas atklāt un apliecināt, piedaloties dažādos valstī rīkotajos radošo darbu konkursos.

Tā oktobrī VBTA organizēja EK projekta “SIC LATVIA “Net – Safe” III” ietvaros radošo darbu konkursu “Dzīve manā telefonā”. Valstī konkursā piedalījās 200 skolēni, no mūsu skolas – S.Oša (8.kl.), A.Mieze, Luīze Alksnīte, R.Sinka (9.kl.).

R.Blaumaņa literārās prēmijas 15.konkursā par tematu “Par ko pieaugušie skumst, par to daudzreiz bērni priecājas” (R.Blaumanis) savus darbus kopā ar 164 skolēniem no valsts iesniedza mūsu H.Mieze (8.kl.) un A.Mieze (9.kl.) Aritas darbs ieguva atzinību par vērtīgu atziņu izteikšanu.

Dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursā darbus vērtēšanai nodeva J.Logins (7.kl.), H.Mieze (8.kl.), E.Bogdanovs, A.Mieze (9.kl.). Šī gada konkursa tēma bija “Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā.” (R.Mūks) Uz konkursa noslēguma pasākumu uzaicināja Hedvigu Miezi.

Valsts valodas aģentūras rīkotajā radošo darbu konkursā, kur ik gadu tiek iesūtīti simtiem skolēnu radošo darbu no Latvijas un arī diasporas skolām, no mūsu skolas piedalījās H.Mieze (8.kl.), A.Mieze, J.Ozoliņš (9.kl.). Skolēni šī gada konkursam rakstīja par sapņiem, jo radošā darba tēma bija “Izstāsti savus sapņus!” Gaidām atsauksmes.

Novēlam mūsu skolēniem arī turpmāk saglabāt rakstīšanas prieku!

Latv.v. skolotājas I.Dvinska un S.Sietiņa