Dīvainā māklsa

Māksla jau tāpēc ir māksla, ka tā var tapt jebkurāformātā, vietā, laikā, telpā vai izpildījumā. Tuvojošos svētku sajūtu mēs izbaudām ne tā kā vienmēr.Zīmēšanu var salīdzināt ar ēšanu, jautājot, kad , mēs jūtamies labāk-baudot ēdienu, vai brīdī, kad esam jau paēduši? Tieši procesā mēs apmierinām savas vēlmes, nevis rezultātā, jo tieši tad tiek attīstīta bērna motorika, sensorika, radošā domāšana, noturība, spēja paust emocijas, eksperimentēt, atklāt, apgūt jaunas tehnikas.Pavisam savādāk un aizraujošāk ir zīmēt tā: ņemot palīgā gan rokas, gan kājas.