Rudentiņis bagāts vīrs!

Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā … .(Rainis) Ražas laiks un visi dārza darbi ir beigušies, laiks paliek drūmāks, tāpēc iepriecināsim Jūs ar mūsu šī gada ražas raibumu