Pārsteiguma ekskursija uz Kārļiem

28. oktobrī, 1.- 4. klašu čaklākie dārznieki ar skolas autobusu devās pārsteiguma ekskursijā uz Kārļiem. Tur visiem bija iespēja jāt ar Sesīļu ponijiem. Tas bērniem sagādāja lielu prieku.

Lielu paldies sakām visiem čaklajiem pavasara un rudens dārzniekiem un pavāriem – Aleksandram Aļūsovam, Gustavam Lūsim, Ričardam Jackovskim, Edmundam un Edgaram Didžum, Julianai Popovičai, Melānijai Soverei, Santai Zeidenbergai, Montai Ozoliņai, Katrīnai Lūkinai, Ralfam Svitkam, Markum Dudānam, Alisei Valcei, Alisei Popovičai, Kristapam Sidorčenko, Kerijai Briškai, Danielam Bogdanavičam, Evelīnai Tilipai, Amandai Kilipai, Robertam Gurtskim, Naurim Krūmiņam, Terēzai Zagorskai, Alisei Eltermanei, Samantai Eltermanei, Denisam Soveram, Sergejam Fomičovam, Danielam Rosagorskim, Rihardam Lasmanim, Jurim Loginam.