Viesošanās Liepas pagasta Maizes mājā

“Pīlādzīša” 3.grupas bērni viesojās Liepas pagasta Maizes mājā. Iepazina to grūto maizes ceļu līdz mūsu vēderam. Paldies Ainai Tarasovai un viņas palīgiem!