Veiksmīga karjera: mērķis, izicinājumi, kompetences 3

Veiksmīga karjera: mērķis, izicinājumi, kompetences 3. (Karjeras atbalsts, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001)

No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa, kura šogad aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”.

Ar mērķi rosināt jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā, vidē un nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, mūsu skolas skolēni piedalījās vairākos pasākumos.

Karjeras nedēļā 1.- 4 klašu skolēni skolotāju vadībā iepazinās ar dažādām profesijām. Notika sarunas sociālo zinību un klases stundās un tika spēlētas “ Profesiju spēles”.

Pirmā Karjeras nedēļas diena 5.-9. klašu skolēniem sākās ar mācību stundu, kuras laikā skolotāji aktualizēja jautājumu “Kāpēc man jāmācās šis mācību priekšmets? ”. Tajā noskaidroja, kurās profesijās nepieciešamas konkrētā priekšmeta zināšanas.

Pēcpusdienā 5., 6. klašu skolēnu komanda piedalījās spēlē “Orientējies profesijā” Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. Skolēni, pildot sagatavotos uzdevumus, apmeklēja profesiju stacijas, kur iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem: keramikas meistaru, šuvēju, tekstilmateriāla dizaina speciālistu, interjeristu, mākslinieku, mehatroniķi, horeogrāfu, kustību režisoru, muzikologu, komponistu un angļu valodas tulku.

Otrdien 9. klases zēni – Kārlis, Dins, Adrians un Armands – devās tikties ar filmas “Attīstības kods 09.08.2014. IKU Eduards” varoni – mini traktoru. Bija iespēja uzzināt informāciju par mini traktoru izmantošanu un iespējām strādāt ar šo tehniku. Pasākuma dalībnieki labprāt izmantoja iespēju izbraukt ar mini traktoru.

7., 8. klašu skolēni apmeklēja radošo industriju centru – koprades māju Skola 6. Vadītāja
Dita Trapenciere stāstīja par centra Skola 6 piedāvātajām iespējām. Darbnīcu telpas tiek iznomātas pašnodarbinātajiem vai uzņēmumiem, kuru darbība saistās ar radošajām industrijām – mākslu, mūziku, dizainu un amatniecību.

Interaktīvā veidā centra vadītāja parādīja, kādu profesiju darbu drīzā nākotnē aizstās roboti un tehnoloģijas. Skolēni labprāt iesaistījās digitālajā aptaujā, izsakot savu viedokli par dažādiem jautājumiem: līdz kuram vecumam cilvēkam jāmācās, ko vissvarīgāk iemācīties skolas laikā u.c. Skolēni atzina, ka cilvēkiem jāmācās visu mūžu un ka vissvarīgāk skolā apgūt prasmi domāt loģiski, māku komunicēt un sadarboties, apgūt digitālās prasmes. Svarīgi saprast par ko gribi kļūt un iemācīties runāt publikas priekšā. Skolēni nosauca arī savas iespējamās nākotnes profesijas – ārsts, policists, dizainers, inkasators, jurists un vizāžists. Noslēgumā Dita Trapenciere izrādīja koprades mājas telpas. Skolēni varēja pārliecināties, ka šobrīd darbnīcās jau strādā tērpu dizaineres, gleznotāji, mūziķi.

Trešdien 9. klases skolēni apmeklēja Cēsu pieaugušo izglītības centru BUTS. Tur viņi iepazinās ar iespējām papildināt savas zināšanas dažādos kursos, kurus pārsvarā var izmantot bezdarbnieki, bet arī citiem interesentiem ir iespēja apgūt kādu profesiju īsā laika posmā. Izglītība iegūstama tādās jomās kā dārzniecība, apsardzes darbs, celtniecība, floristika, metināšana u. c. Laužot stereotipu par metināšanu kā izteikti vīrišķīgu nodarbošanos, skolēni uzzināja, ka šo profesiju aizvien biežāk izvēlas arī sievietes.

Piektdien 18. oktobrī notika Karjeras nedēļas noslēguma pasākums Cēsu bērnu un jauniešu centrā. Uz pasākumu devās Cēsu novada skolu jaunieši un arī mūsu skolas 8. un 9. klases komanda 5 skolēnu sastāvā. Skolēni tikās ar 7 dažādu jomu ekspertiem – galdnieku, pārtikas tehnologu, komunikāciju speciālistu, konditoru, policistu, darba devēju un karavīru. Eksperti bija sagatavojuši uzdevumus un iesaistīja skolēnus diskusijā. Komandas apmeklēja visus ekspertus. Elvis, Jānis, Rita, Laine un Vanesa atzina, ka pasākums bija izdevies. Vislabāk viņiem patika veidot saldās bumbiņas un gatavot dzirkstošo dzērienu. Bija interesanti sarunāties ar darba devēju Emīlu Lukjanski un komunikāciju speciālistu Kārli Potu.