Piecas sajūtas – pieci zināmi ceļi

Erasmus+ projektā “Piecas sajūtas – pieci zināmi ceļi” Lietuvā šobrīd piedalās mūsu skolas skolēni Marks Sviklis, Arita Mieze, Hedviga Mieze, Elvis Pujāts, Jānis Logins, Laine Alksnīte un skolotājas Inese Aide un Sigita Kažoka.