Citāda dzejas stunda

25. septembrī “Citāda dzejas stunda” notika 8., 9. klasei. To vadīja nevis skolotājas Irita vai Sandra, bet gan skolas šefpavārīte Jana un elektriķis Dzintars.

Bija interesanti paklausīties Janas runātos iecienītāko autoru- Ā.Elksnes, A.Čaka, E.Veidenbauma – dzejoļus un Dzintara skandētās dziesmiņas, kuru vārdu autori ir latviešu dzejnieki, kas pratuši izteikt gan mīlestības smeldzi, gan apdziedāt Latvijas dabas skaistumu.Paldies Janai un Dzintaram par uzdrīkstēšanos stāvēt pusaudžu auditorijas priekšā un dzejiskas noskaņas radīšanu!