Meža ekspedīcija

12.septembrī 6.klases skolēni piedalījās LVM organizētajā pasākumā “Meža ekspedīcija”, kura mērķis veidot skolēnu izpratni par meža nozīmi un mācīt aizsargāt mežu. Skolēni veica praktiskus uzdevumus: noteica cik koku aug 1ha, mērīja koku augstumu, noteica vecumu, iepazinās ar meža strādnieka specapģērbu un motorzāģi. Skolēni uzzināja kur izmanto tautsaimniecībā no koka iegūtos materiālus, kā notiek mežu atjaonošana.