Eiropas Savienības Erasmus+ projekts ienāk skolā

Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra skolotāja Inese Aide un skolēni uzsāk dalību Eiropas Savienības Erasmus+ projektā “Piecas sajūtas – pieci zināmi ceļi”. Projektā izveidojās trīspusēja partnerība starp Horvātiju, Lietuvu un Latviju. Tas paredzēts jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās speciālās izglītības un aprūpes iestādēs. Skolotājas Ineses Aides ilggadīgā pieredze dažādos starptautiskos projektos ir devusi nozīmīgu ieguldījumu skolēnu ikdienā. Projekta mērķis ir apmainīties ar labo praksi dalībvalstu vidū. Jauniešiem apmaiņas programmā būs lieliska iespēja iepazīt citus cilvēkus, attīstīt komunikācijas prasmes, kas veicinās sociālo integrāciju attīstot piecas maņas – dzirdi, redzi, garšu, pieskārienu un ožu. Šauļu bibliotēka jau vairākus gadus sadarbojās ar speciālām skolām un ir parakstījusi oficiālu sadarbības līgumu. Vizītes laikā viesi apmeklēja Šauļu pilsētu un Ringuva speciālo skolu, kas ir arī projekta partneris Lietuvā.a