Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra skolas saimei pievienojās 16 jauni pirmās klases skolēni

Šī gada 2. septembrī Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra skolas saimei pievienojās 16 jauni pirmās klases skolēni. 6 no viņiem ir no mūsu pašu pirmsskolas grupiņām “Sprīdīši” un “Mārītes”. Pasākumu organizēja devītās klases skolotāja Sigita Kažoka kopā ar skolēniem. Skolas direktors Zigmunds Ozols visus sveica ar jauno mācību gadu. Arī Cēsu Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina veltīja veiksmi šajā mācību gadā un 9.klases skolniecei Aritai Miezei pasniedza balvu par ieguldīto darbu un sasniegumiem mācībās. Pirmo gadu skolas gaitas iesāka neparastā veidā, jo svinīgajā pasākumā bija aicināts piedalīties viss skolas kolektīvs.Gan ar radošām aktivitātēm kustību un deju veidā, gan ar skaistām dziesmām Luīzes Alksnītes izpildījumā jauki iesākās šis mācību gads. Novēlam visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem prieku, izturību un labu garastāvokli visa mācību gada garumā. Mums izdosies!